banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Student Year Wise Detail


Sr. No. YEAR COURSES
B.C.A. Sem-1, Sem-2, Sem-3, Sem-4, Sem-5, Sem-6
BOYS GIRLS
GN SC ST OBC Total GN SC ST OBC Total
1. 2014-2015 31 4 0 3 38 11 1 0 1 12