banaskantha
Shree Banaskantha Kadva Patidar Sanskar Mandal, Palanpur

Contact detail


 
Senator. : Shree Patel Nagarbhai Kamabhai
Mobile No : 9427643271
Email : bkkadvapatidar@gmail.com
Landline No : 02742-250330
Fax No. : +91 2742 259322
Prin. : Shree Dave Sejalben Maganbhai
Mobile No : 9426249900
Email : bkkadvapatidar@gmail.com
Landline No : 02742-250330
Fax No. : +91 2742 259322